لبه سیگار میلیون واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

لبه: سیگار میلیون واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بدنه دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند / رحمانی فضلی

رحمانی فضلی گفت: همه کسانی که می‌خواستند وارد فعالیت سیاسی شوند و یا سمتی به عهده بگیرند بر این توصیه تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید به استقلال برسیم. ولی

بدنه دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند / رحمانی فضلی

رحمانی فضلی: بدنه دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند

عبارات مهم : بازار

رحمانی فضلی گفت: همه کسانی که می درخواست کردند وارد فعالیت سیاسی شوند و یا سمتی به عهده بگیرند بر این توصیه تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید به استقلال برسیم. ولی متاسفانه ما نتوانستیم در این حوزه همطراز انقلاب حرکت کنیم.

به گزارش ایلنا ؛وزیر کشور در همایش روز ملی اصناف با اشاره به نقش مهم اصناف در طول انقلاب اسلامی گفت: ما در هیچ برهه تاریخی بعد از انقلاب نمی توانیم نقش اصناف و بازاریان را نادیده بگیریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب کشور مقطع بسیار مشکل را پشت سر گذاشت و آن زمانی بود که بازار دچار بحران شد و تامین و توزیع کالا تبدیل به مهم ترین مسئله کشور شده است بود ولی در این بین هیچ وقت مردم احساس نکردند که بازاریان و اصناف قصد منفعت طلبی و ثروت اندوزی را دارند.

بدنه دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند / رحمانی فضلی

وی ادامه داد: در سال های ابتدای انقلاب بازار نقش مهمی داشت و ما نمی توانیم هیچ وقت صورت امام را بدون حمایت معتمدان و بازاریان تصور کنیم. هیچ راهپیمایی بدون حضور اصناف اصلا معنا نداشت.

وزیر کشور با اشاره به اقتصاد مقاومتی و اعمال تحریم ها از سوی دشمن های کشور و انقلاب گفت: بدنه دولت و فعالان اقتصادی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند. البته این کوتاهی از همان روزی که ما انقلاب کردیم شروع شد ما باید از همان وقت به مقاوم کردن پایه های اقتصاد خود اقدام می کردیم.

رحمانی فضلی گفت: همه کسانی که می‌خواستند وارد فعالیت سیاسی شوند و یا سمتی به عهده بگیرند بر این توصیه تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید به استقلال برسیم. ولی

وی ادامه داد: همه کسانی که می درخواست کردند وارد فعالیت سیاسی شوند و یا سمتی به عهده بگیرند بر این توصیه تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید به استقلال برسیم. ولی متاسفانه ما نتوانستیم در این حوزه همطراز انقلاب حرکت کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: این استقلال به این معنا بود که در هر مقطعی که درخواست کردند شیر نفت را در اختیار بگیرند و یا بازار نفت ما را کنترل کنند کشور ما در حوزه های اقتصادی دچار تنش و تلاطم نشود. این معنای اقتصاد مقاومتی است که بر پایه تولید ملی و خودکفایی بنا شده است است.

بدنه دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کردند / رحمانی فضلی

واژه های کلیدی: بازار | اقتصاد | انقلاب | اقتصادی | استقلال | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog